Abe Bonnema Prijs
voor Jonge Architecten 2016

Op vrijdag 29 april is de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2016 gestart. Deelname staat open voor architecten onder de 40 jaar (geboren na 31 december 1976). Doel van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2016 is het vestigen van aandacht op jonge talentvolle architecten, die een bijdrage leveren aan vernieuwing van de architectuur. Via de prijs wordt het gedachtegoed van de Friese architect Ir. Abe Bonnema (1926-2001) in ere gehouden.

De Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten is bestemd voor de (jonge) architect van een gebouw dat in de afgelopen twee jaar in Nederland is opgeleverd en dat naar het oordeel van een onafhankelijke, deskundige jury een prestatie is van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit. Het prijzengeld voor de winnaar van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2016 is door het Stichtingsbestuur verhoogd naar een bedrag van 20.000 Euro.

In oneven jaren wordt de Abe Bonnema Architectuurprijs uitgereikt en in de even jaren de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten. Winnaar van de eerste editie van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2014 was Marjolein van Eig met de Koepel op de Overplaats in Heemstede.

De jury van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2016 wordt door het Stichtingsbestuur benoemd en bestaat uit: Esther Agricola (voorzitter), Marjolein van Eig, Eric Frijters, Annelies van der Goot, Edwin Oostmeijer en Koen van Velsen.

Aanmelden of inschrijving bewerken

uw inschrijving ›

Volg de Abe Bonnema Prijs op Twitter

@abebonnemaprijs

Volg de Abe Bonnema Prijs op Facebook

fb.com/abebonnemaprijs

Portret-Marjolein-van-Eig

Marjolein van Eig
BureauVanEig

Met de inzending ‘Koepel op de Overplaats’ won Marjolein van Eig in 2014 de eerste Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten. Haar ontwerpen kenmerken zich door het hergebruik en de interpretatie van archetypes. Zij plaatst haar gebouwen op een zorgvuldige, vanzelfsprekende en verrassende manier in de tijd.

Bekijk juryrapport 2014 ›

Abe Bonnema
(1926 - 2001)

Abe Bonnema

Abe Bonnema, zoon van een bouwkundige, werd in 1926 in het Friese Stiens geboren. Na zijn studie bouwkunde aan de Technische Hogeschool in Delft vestigde hij een eigen bureau voor architectuur en ruimtelijke ordening, eerst in Leeuwarden, daarna in Hurdegaryp. Vanuit Hurdegaryp bouwde het bureau in heel Nederland.

Lees meer over Abe Bonnema ›