Abe Bonnema Prijs
voor Jonge Architecten 2016

Op vrijdag 15 juli is de inschrijving voor Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2016 gesloten. Deelname staat open voor architecten onder de 40 jaar (geboren na 31 december 1976). Doel van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2016 is het vestigen van aandacht op jonge talentvolle architecten, die een bijdrage leveren aan vernieuwing van de architectuur. Via de prijs wordt het gedachtegoed van de Friese architect Ir. Abe Bonnema (1926-2001) in ere gehouden.

De Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten is bestemd voor de (jonge) architect van een gebouw dat in de afgelopen twee jaar in Nederland is opgeleverd en dat naar het oordeel van een onafhankelijke, deskundige jury een prestatie is van uitzonderlijke, hoogwaardige architectonische kwaliteit. Het prijzengeld voor de winnaar van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2016 is door het Stichtingsbestuur verhoogd naar een bedrag van 20.000 Euro.

In oneven jaren wordt de Abe Bonnema Architectuurprijs uitgereikt en in de even jaren de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten. Winnaar van de eerste editie van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2014 was Marjolein van Eig met de Koepel op de Overplaats in Heemstede.

De jury van de Abe Bonnema Prijs voor Jonge Architecten 2016 wordt door het Stichtingsbestuur benoemd en bestaat uit: Esther Agricola (voorzitter), Marjolein van Eig, Eric Frijters, Annelies van der Goot, Edwin Oostmeijer en Koen van Velsen.

Contact: secretariaat@abebonnemaprijs.nl

Abe Bonnema
(1926 - 2001)

Abe Bonnema

Abe Bonnema, zoon van een bouwkundige, werd in 1926 in het Friese Stiens geboren. Na zijn studie bouwkunde aan de Technische Hogeschool in Delft vestigde hij een eigen bureau voor architectuur en ruimtelijke ordening, eerst in Leeuwarden, daarna in Hurdegaryp. Vanuit Hurdegaryp bouwde het bureau in heel Nederland.

Lees meer over Abe Bonnema ›